Hasar dosya işlemlerinizin en kısa sürede tamamlanarak, hasar ödemenizin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin  ulaştırılması gerekmektedir. Aşağıda belirtilenler haricinde gerek duyulması halinde hasarınıza ilişkin bazı ek belgeler istenebilecektir.

Konut Ve İş Yeri Sigortalarında Hasar Duruma Göre İstenen Belgeler

 

YANGIN HASARLARINDA
1. Beyan
2. Ekspertiz Raporu
3. Fotoğraflar
4. Vergi Levhası (sadece iş yerleri için)
5. İtfaiye Raporu (İtfaiye tarafından müdahale edilmişse)
FIRTINA/YILDIRIM HASARLARINDA
1. Beyan
2. Ekspertiz Raporu
3. Fotoğraflar
4. Vergi Levhası (sadece iş yerleri için)
5. Meteoroloji Raporu
HIRSIZLIK
1. Olayla ilgili beyanınız
2. Ekspertiz raporu
3. Fotoğraflar
4. Karakol tarafndan tutulan görgü tespit tutanağı
5. İfade tutanağı
6. Çalınan Malların faturaları
7. Alınan ve satılan malların giriş çıkış faturaları (sadece iş yerleri için)
8. Envanter kaytları
9. Demirbaş Listesi (Poliçe tanzimi sırasında düzenlendiyse)
10. Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı
DAHİLİ SU HASARLARINDA
1. Beyan
2. Ekspertiz Raporu
3. Fotoğraflar
4. Tapu veya kira sözleşmesi
5. Vergi Levhası (sadece iş yerleri için)
CAM KIRILMASI HASARLARINDA
1. Beyan
2. Teklifler
3. Fotoğraflar
4. Fatura
5. Ekspertiz Raporu (Eksperli Hasar ise)
KARA TAŞITLARI ÇARPMASI
1. Beyan
2. Ekspertiz Raporu
3. Fotoğraflar
4. Vergi Levhası (sadece iş yerleri için)
5. Çarpan aracın ruhsatı
6. Kaza Zaptı
FERDİ KAZA HASARLARI
Ferdi Kaza (Ölüm)
1. Kaza zaptı
2. Veraset ilamı
3. Nüfus kayıt örneği
4. Ölüm raporu
Ferdi Kaza ( Maluliyet)
1. Kaza tutanağı
2. Talep yazısı
3. Tam teşekküllü hastaneden alınacak maluliyet yüzdesini gösterir sağlık kurulu raporu
Ferdi Kaza (Tedavi)
1. Kaza tespit tutanağı, yok ise, kaza beyanı
2. Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları
3. Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu ve kati rapor

Kasko Sigortalarında Hasar Duruma Göre İstenen Belgeler

 

Çalınma Hasarları ve Pert-Total Hasarları için;
1. Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı)
2. Aracın bulunamadığına dair Oto Hırsızlık Bürosu yazısı
3. “Trafikten Çekme” belgesi veya “çalınmıştır” kaşeli ruhsatname aslı
4. Başvuru dilekçesi (Sigortalının kendi el yazısı ile yazılmalı, en son adres ve telefonu da belirtilmelidir.)
5. Vergi dairesinden ilişik kesme belgesi
6. Örneğe uygun düzenlenmiş vekâletname, taahhütname ve mutabakat (işlemler sırasında örnek vekâletname,
taahhütname ve mutabakat şirketimizce verilmektedir.)
7. EFT/Havale Talimatı
8. “Hurda” belgeli ruhsatname aslı
9. Araç anahtarları
10. Araç operasyonel uzun süreli kiralık ise kiralama sözleşmesi ve sürücünün kiracı ile bağlantısını gösterir belge

Kaza Hasarlar için;
1. Kaza beyanı (kaza zaptı yok ise)
2. Alkol muayene raporu (aslı veya onaylı sureti)
3. Aracın hasarlı bölümünü/onarımı gösteren fotoğraflar
4. Aracın ruhsatnamesi
5. Aracı kullanan sürücünün ehliyeti
6. Fatura
7. Yansıtma faturası (Alacaklı vergi mükellefiyse)
8. EFT/Havale Talimatı
9. Araç operasyonel uzun süreli kiralık ise kiralama sözleşmesi ve sürücünün kiracı ile bağlantısını gösterir belge.
10. Sigorta şirketi, ihtiyaç duyulması halinde bu listede yer alanlar dışında da evrak talebinde bulunabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir