İş yeri sigortası, işletmenizin çeşitli risklere karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. İş yeri sigortası  iş yerinizde meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, deprem, sel, fırtına, terör, halk hareketleri gibi olaylar sonucunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılar.  Ayrıca işyeri sigortası ile iş yerinizdeki eşyalar, camlar, elektronik cihazlar, makinalar, para, çalışanlarınız ve üçüncü şahıslara karşı sorumluluklarınız da sigorta kapsamına alınabilir.

İş yeri sigortası yaptırmak için herhangi bir yasal zorunluluk yoktur, ancak işletmenizin başına gelebilecek beklenmedik zararları önlemek için iş yeri sigortası yaptırmak akıllıca bir tercihtir. İş yeri sigortası yaptırarak, işletmenizin devamlılığını sağlamak, işinizi büyütmek, çalışanlarınızın ve müşterilerinizin güvenini kazanmak, işletmenizin prestijini artırmak ve olası hukuki sorunlardan korunmak gibi pek çok fayda elde edebilirsiniz.

İş yeri sigortası teminatları, sigorta poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her poliçenin kendi standartlarında  özel paket ürünler ve teminatlar olabilir.  Ancak genel olarak iş yeri sigortası teminatları şunlardır.

Bina:
Bu teminat binanın duvarlarını tavanını kolonlarını vb. yangın yıldırım sel deprem sonucu oluşan hasarları kapsar.
Dekorasyon: Bu teminat  boya, badana parke, kartonpiyer gibi binaya yapılan eklere yangın, yıldırım, su basması gibi risklerini kapsar.  Eğer tapu sahibiyseniz bu teminat genelde binaya dahil edilir.
Demirbaş: İşletmede bulunan masa, sandalye, dolap, raf gibi değerleri kapsar.
Hırsızlık: Bu teminat, iş yerinizde hırsızlık veya gasp sonucu oluşan maddi kayıpları kapsar.
Deprem: Bu teminat, iş yerinizde deprem veya deprem sonucu oluşan yangın, infilak, yer kayması, çökme, tsunami gibi olaylar sonucu oluşan hasarları kapsar.
Sel ve su baskını: Bu teminat, iş yerinizde sel, su baskını, dolu, kar ağırlığı, fırtına, yer kayması, çığ gibi doğal afetler sonucu oluşan hasarları kapsar.
Dahili su: Bu teminat, iş yerinizde dahili su tesisatı, kalorifer kazanı, klima, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi su taşıyan araçların bozulması, patlaması veya taşması sonucu oluşan hasarları kapsar.
Cam kırılması: Bu teminat, iş yerinizdeki camların kırılması sonucu oluşan hasarları kapsar.
Emtia: Bu teminat işletmenin satışını yaptığı ticari malları yangın, sel, hırsızlık, deprem sonucu oluşan zararlarını kapsar. 
3. Şahıs Malları:
Bu teminat işletmede bulunan 3. kişilere ait malları kapsar. Tamirciye verilen bilgisayar veya içecek şirketlerinin marketlere verdiği dolaplar örnek verilebilir. 
Elektronik cihazlar
: Bu teminat, iş yerinizdeki elektronik cihazların bozulması, yanması, kısa devre yapması, düşmesi, çalınması gibi olaylar sonucu oluşan hasarları kapsar.
Makine kırılması: Bu teminat, iş yerinizdeki makinaların bozulması, yanması, kısa devre yapması, düşmesi, çalınması gibi olaylar sonucu oluşan hasarları kapsar.
Kasa: Bu teminat, iş yerinizdeki paraların çeklerin senetlerin vb. değerli evrakların çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması gibi olaylar sonucu oluşan kayıpları kapsar.
Yangın, yıldırım, infilak: Bu teminat, iş yerinizde yangın, yıldırım veya infilak sonucu oluşan hasarları kapsar.
Ferdi kaza
: Bu teminat, iş yerinizde çalışanlarınızın iş kazası geçirmesi sonucu oluşan yaralanma, sakatlanma vb. gibi durumlarda tedavi masraflarını kapsar.
İşveren sorumluluk: Bu teminat, iş yerinizde çalışanlarınızın iş kazası geçirmesi sonucu oluşan yaralanma, sakatlanma veya ölüm gibi durumlarda, işveren olarak sizin karşılaşabileceğiniz tazminat taleplerini kapsar.
3. Şahıs mali sorumluluk: Bu teminat, iş yerinizdeki faaliyetleriniz sırasında üçüncü şahıslara verdiğiniz zararlar nedeniyle karşılaşabileceğiniz tazminat taleplerini kapsar.
Emniyet suistimal: Bu teminat işletmenizde çalışanların herhangi bir suistimalle işletmenize verdiği zararları kapsar
İş kaybı: Bu teminat, iş yerinizde meydana gelen bir hasar nedeniyle işletmenizin faaliyetlerinin durması veya aksaması sonucu oluşan gelir kaybını kapsar.
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj: Bu teminat, iş yerinizde grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj gibi olaylar sonucu oluşan hasarları kapsar.
Kara taşıtları çarpması: Motorlu veya motorsuz kara taşıtlarının binaya veya eşyalara çarpması sonucu verdiği zararları karşılayan teminattır.