Alanya DASK Zorunlu Deprem Sigortasını özetleyecek olursak; deprem, depremden kaynaklı yangınlar vb. kazalar sonucunda binaların bir kısmında ya da tamamında ortaya çıkan hasarları güvence altına alan sigorta çeşididir.

DASK zorunlu deprem sigortası bilindiği gibi Türkiye deprem kuşağında yer alıyor. Ülkemizin neredeyse tüm il ve ilçeleri bu tehdit ile karşı karşıya bulunmakta. Bunun en büyük örneğini 1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi ile görmüştük. Bu büyük depremin yıkıcı etkileri sonucunda büyük maddi ve manevi kayıplar meydana geldi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), binaların bölümlerini ayrı ayrı teminat kapsamına alarak depremden kaynaklı afetlerin vermiş olduğu hasarları da karşılamayı hedefliyor. Alanya Zorunlu Deprem Sigortası, Deprem sonrası binaların tamamen ya da belirli bir kısmının hasar alması halinde, hasarı karşılayacak olan maddi tutarın hesaplanarak sigortalı kişiye ödenmesini kapsamaktadır.

Alanya DASK hizmeti ile kendinizi ve binalarınızı güvence altına alabilirsiniz.


Teminat Kapsamına Alınan Bölümler

Alanya Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında teminat altına alabileceğiniz bölümler şunlardır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Merdivenler
 • Tavan ve tabanlar
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar

Yukarıdaki maddelere benzer nitelikleri taşıyan tüm tamamlayıcı alanları teminat kapsamına alınabiliyor. Alanya DASK hizmeti ile en doğru hasar tutarını hedeflemekteyiz. Alanya Zorunlu Deprem Sigortası ile ek teminatlar oluşturarak eşyalarınızı da kapsam alanına dahil edebiliyoruz. Deprem nedeniyle evlerini ve eşyalarını kaybeden kişiler eşya konusunda büyük zorluklar yaşamaktadır. Bu bağlamda, DRY Sigorta İnsurance Alanya, zorunlu deprem sigortasını konut sigortası kapsamında bulundurarak ve herhangi bir afet durumunda bina hasarı ile birlikte eşyaları da teminat kapsamına almakta, hasar tazminatı dahilinde tutmaktadır.
TEKLİF AL